Do gris ao violeta #3

Do gris ao violeta #3

Ven | 12:00 | 12:22

'Do gris ao violeta' centra o seu terceiro programa no ámbito das mulleres pioneiras de Pontevedra. A partir da historia de Vasquida García facemos, da man de María Xesús López Escudeiro, un percorrido polas mulleres sanadoras e 'menciñeiras', herdeiras dunha tradición ancestral, que foron perseguidas na Idade Media e acusadas de bruxería e pactos co diaño

Do gris ao violeta

Do gris ao violeta. Achegas á historia das mulleres de Pontevedra

Fechar