Do gris ao violeta #4

Do gris ao violeta #4

Ven | 12:00 | 12:16

Non é só un apelativo, neste Do gris ao violeta, fixámonos nas mulleres traballadoras.  Diversas e duras funcións que as mulleres de Pontevedra desempeñaron  desde hai dous séculos construíndo estradas, no campo, no mar, e posteriormente en actividades industriais como a conserveira. Guíanos nesta percorrido María Abelleira Fontán, socia de MaOs Innovación Social.

Do gris ao violeta

Do gris ao violeta. Achegas á historia das mulleres de Pontevedra

Fechar