Do gris ao violeta #5

Do gris ao violeta #5

Ven | 12:00 | 12:23

Homes e mulleres foron represaliados coa guerra civil do 36. O historiador Xosé Alvarez Castro, explícanos como elas sufriron esa represión de forma global e de forma individualizada. Mulleres, que por non responder os canons establecidos do momento sobre a conduta feminina, por estar situadas ou ser familiares de republicanos eran cualificadas polas autoridades do momento como "muller de depravada conduta". Mulleres como Ernestina Otero ou Custodia Gama, ás que apartaron da súa actividade profesional, perderon os seus maridos, irmáns, pais; raparon ou marcaron a pel para escarnio público.

Do gris ao violeta

Do gris ao violeta. Achegas á historia das mulleres de Pontevedra

Fechar