Pontevedra Viva!

Pedro De Lorenzo y Macías

Escritor do libro "El Hebreo que descubrió América" resultado de 17 anos de investigación na biblioteca dos Pais Mercedarios do mosteiro de Poio.