Pontevedra Viva!

Karina Muñoz

Licenciada en Medicina pola Universidade Autónoma de Barcelona, obtendo a especialidade en Psiquiatría no EOXI de Vigo. Magíster en Psiquiatría Legal pola Universidade Complutense de Madrid. Actualmente dedícase á práctica privada da psiquiatría en Pontevedra, Vigo, Cambados e Ponteareas, ao auxilio do Sistema Xudicial mediante o exercicio da psiquiatría forense e colabora con múltiples asociacións e gabinetes psicolóxicos.