Pontevedra Viva!

Rafael Domínguez



Médico de profesión. Portavoz municipal do PP no concello de Pontevedra